صفحه اصلی سایت

  باغ گیاهان دارویی

  تصاویر پارک چیتگر

  پلیس سوار

 
 
 
   


پارك چیتگر و خصوصیات فیزیكی آن
شناخت كلی محیط طبیعی چیتگر
پوشش درختی و درختچه های پارك
امكانات پارك و طرح حای آتی آن
شكل زمین توپوگرافی

خاك
خصوصیات فیزیكی خاك
خصوصیات شیمیایی خاك

زمین شناسی
زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
سازند هزار دره
سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران
سازند آبرفتی تهران
آبرفتهای كنونی

نقشه
مبلمان
موقعیت چیتگر در منطقه
زمینهای ورزشی
مسیرهای ویژه عبور دوچرخه

تحولات جدید در پارك چیتگر
تحولات عمومی
نصب تابلوهای راهنمای مسیر و اماكن

 

 

 

پارك چیتگر

پارك چیتگر با مساحت تقریبی 950 هكتار از دیرباز مركز جذب جمعیت جهت گذراندن اوقات فراغت ساكنان شهرتهران بوده است اما به دلایل مختلف از جمله عدم استقرار كاربری های تفریحی مناسب و امنیت استفاده، بهره برداری دائمی از آنها میسر نبوده است. این پارك از حیث جغرافیایی تقریباً در حد وسط فاصله تهران و كرج و مجموعه شهرك‌های اقماری پیرامون قرار گرفته است. این پارك از جنوب به اتوبان و خط متروی تهران ـ كرج، از شمال به اتوبان در حال احداث رسالت و از غرب به پیكان شهر و باغ گیاه شناسی محدود می گردد. پیش بینی دریاچه مركزی منطقه 22 با حوزه كلی به مساحت 355 هكتار (حوزه آبگیر دریاچه كمتر از 100 هكتار می باشد) و گنجایش 35 میلیون متر مكعب آب در طرح ساماندهی شهر تهران در كنار مجموعه پارك جنگلی چیتگر، می تواند در آینده بزرگترین مجموعه تفرجگاهی درون شهری تهران را ایجاد نماید .