اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 
تأثیر مطالعات بر نحوه صدور پروانه :


 

با عنایت به اینكه اراضی واقع در محدوده منطقه 22 خارج از محدوده خدماتی شهرداری و اكثراً بصورت زراعتی(مزروعی)مورد بهره برداری قرار داشته و پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی مالكین در قالب انبوه سازان و شركتهای تعاونی مسكن در تلاش جهت اخذ پروانه های ساختمانی بودند لذا شهرداری منطقه با توجه به مفاد تبصره 4 قانون تعیین و ضعیت املاك مصوب 29/8/67 مجلس شورای اسلامی برآن شد تا به منظور تسریع و تسهیل در امور مراجعین و با توجه به ضوابط و مقررات ملاك عمل ، اراضی تا مساحت 1000 متر مربع را در یك قسمت و اراضی با مساحت بیش از یكهزار مترمربع را در قسمت دیگری بنام واحد اموراراضی و كمیسیون تعیین وضعیت املاك مورد بررسی جداگانه قرار دهد. ذیلا به طور مختصر تاثیر مطالعات صورت گرفته شده در منطقه 22 توسط اساتیدو مجامع علمی بر نحوه ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی در اراضی با مساحت زیر 1000 متر مربع و بالای 1000 متر مربع اشاره می شود :

الف ) اراضی زیر 1000 مترمربع

 • همگون سازی در نمای شهری :

در راستای ارتقاء كیفیت ساخت و ساز و ایجاد فضای زیست مطلوب , رعایت ضوابط طراحی شهری از جمله همگونیاز نظر شكل ,فرم ,‌ مصالح و ریتم منطقی در نماسازی واحدهای مسكونی مطابق با استاندارهای علمی ضروری است,این مهم ضمن تحویل ضوابط طراحی نما در 29 بند به مالك و مهندس طراح در كمیسیون معماری و طراحی شهری بررسی می گردد .

مالكین ضمن تحویل طرح نمای ساختمان به مقیاس 1 : 50 نوع مصالح نما را بر روی نقشه مشخص نموده و جهت هماهنگ سازی با مجاورین عكسهای ارائه شده با طرح نما ساختمان مطابقت داده می شود تا از ایجاد تضاد غیر منطقی و ناهنجاری در سیمای شهری جلوگیری گردد , مچنین علاوه بر لحاظ جنبه های زیبایی شناسی رعایت اقدامات ایمنی در نما سازی نظیر ایستایی مصالح نما در ساختمانهای بلند الزامی است .

 • جلوگیری از رشد بي‌رویه در ساخت و ساز از لحاظ تعداد واحدهای پیش بینی شده در طراحی توسعه شهری و كنترل جمعیت پذیری براساس طرح تفصیلی مصوب

 • جلوگیری و كنترل از لحاظ ساخت و ساز و تعداد طبقات

 • اجرای سقف شیبدار بادو هدف :

الف : جلو گیری از افزایش طبقات واحدها و كنترل جمعیت پذیری

ب : توجه به نمای پنجم ساختمان از منظر شهری

بافت قدیمی محدوده آزاد شهر

نمونه ای از سازه های جدید ساز به منظور تغییر بافت و ساماندهی شهرك

 

 • طراحی وایجاد مكانهای ورزشی تفریحی و... با توجه به میزان جمعیت پذیری محدوده در بلوكهای شهری.

 • ارائه نماهای پیشنهادی و تصویب در منطقه به جهت رعایت بخش ششم از فصل پنجم ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع جدید تهران

 

 • ایجاد دالانهای هوا و دید با توجه به چیدمان ساختمانهادر بلوك‌های شهری

 • جداسازی آب شرب و خام به جهت طرحهای آتی با توجه به كمبود آب شرب در تهران

 • كنترل زمان بندی ساخت و ساز به جهت دید و منظر شهری

(اتمام عملیات ساختمانی با توجه به اینكه در شهر تهران ساختمان‌های متعددی به مرحله بهره‌برداری رسیده ولی تاكنون نماسازی ندارند)

 • نصب كنتورهای آب به صورت مستقل جهت هر واحد به منظور جلوگیری از اسراف در مصرف آب

 • ایجاد فضای سبز در محدوده عرصه زمین درگذرهای بالای 20 متر جهت ایجاد سرانه فضای سبز

 • رعایت ضوابط كلی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

 • كنترل نقشه‌های محاسباتی براساس چك لیست‌های داده شده با توجه به اینكه شهر تهران زلزله خیز است و بر روی گسلهای زلزله واقع شده است .

ب ) اراضی با مساحت بیشتر از 1000 مترمربع

علاوه بر بندهای 5 تا 13 (اراضی زیر1000مترمربع) موارد ذیل نیز جهت اراضی بامساحت بیشتر از1000 متر‌مربع صادق است .

 • ارائه سایت پلانهای پیشنهادی و تصویب در كمیسیون‌ تخصصی طراحی و معماری شهری به جهت دیده شدن تمام سرانه‌های تفریحی ، فضای سبز ، خدماتی ، فرهنگی و ورزشی و ...

 • جلوگیری از ساخت و سازهای یك شكل از لحاظ فرم و حجم

 • كنترل احجام در كمیسیون فوق به جهت جلوگیری از سایه اندازی بر ساختمان‌های مجاور

 • رعایت مبحث سوم مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری از لحاظ مسائل ایمنی و آتش نشانی

 • جلوگیری و كنترل احداث بی رویه و رعایت مصوبه 320 كمیسیون ماده پنج از لحاظ تعداد واحدها و مساحت ساختمانها

 • ایجاد محوطه سازی جهت فضای امن و استفاده ساكنین ساختمانهای بلند مرتبه و فضای تفریحی و بازی كودكان و تصویب در كمیسیون تخصصی فوق در منطقه .

نمونه‌ای از طرحهای نمای مصوب كمیسیون طراحی شهری كه از نظر شكل , مصالح و خط آسمان هماهنگی دارند

بالای صفحه