اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 

ضوابط پروانه مسکونی - شهرک ها


 


مواردی كه می‌بایست در طراحی نقشه های معماری رعایت گردد
(به تفكیك قطعات محدوده منطقه)

1-5):‌ قطعات‌ تفكیكی واقع در (شهرك گلستان ، زیبادشت بالا و پائین ، زیبادشتك ها ، شهرك چشمه، شهرك امیركبیر ، هوانیروز)
1- مبنای محاسبه تراكم مجاز طبق مساحت سند و قبل از رعایت اصلاحی می باشد.
2- تعداد طبقات برای كلیه قطعات 2 طبقه مسكونی (كلاً دو واحد مسكونی) روی زیرزمین و همكف (پاركینگ) و حداكثر تراكم 100% می باشد .
3- سطح اشغال كلیه قطعات 60% می باشد.
4- درخصوص قطعاتی كه درخواست تخریب و نوسازی داشته و سطح تجاری تثبیت شده دارند، پروانه ساختمانی بصورت دو طبقه روی زیرزمین (پاركینگ) صادر می گردد.
5- درخصوص قطعات تجاری مسكونی واقع در ضلع جنوب بلوار امیركبیر پروانه ساختمانی بصورت دو طبقه روی زیرزمین صادر می گردد كه زیرزمین جهت پاركینگ ، همكف جهت تجاری با عمق و دهنه مجاز و یك واحد مسكونی و طبقه اول بصورت یك واحد مسكونی و دسترسی طبقات مسكونی و زیرزمین از حد جنوبی می باشد.

2-5):‌ قطعات‌ تفكیكی ‌غرب ‌بلوار‌كوهك‌ جنب‌ پارك‌ چیتگر (موسوم‌ به ‌اراضی‌ پایگاه یكم‌ شكاری ‌(شكیب) و ‌آقایان‌ بشارت ‌و یزدانمهر)
1- مبنای محاسبه تراكم مجاز طبق مساحت سند قبل از رعایت اصلاحی.
2- تعداد طبقات برای كلیه قطعات 2 طبقه (مسكونی) روی زیرزمین (انباری و تاسیسات) و همكف (پاركینگ) با واحد پذیری مجاز و حداكثر تراكم 100%.
3- برای قطعات با مساحت زیر 330 مترمربع ، صدور پروانه در دو طبقه روی زیرزمین و پیلوت برای 2 واحد مسكونی مجاز می‌باشد .
4- برای قطعات با مساحت 330 مترمربع و بیشتر تا 501 مترمربع ، صدور پروانه در 2 طبقه مسكونی روی زیرزمین و پیلوت برای 4 واحد مسكونی مجاز می باشد .
5- برای قطعات با مساحت بالای 501 مترمربع تا 1000 مترمربع ، صدور پروانه در 2 طبقه مسكونی روی زیرزمین و پیلوت برای 6 واحد مسكونی مجاز می باشد
6- سطح اشغال اراضی تا330 مترمربع 60% ، بالاتر از 330 مترمربع (50% +راه پله) می باشد.
7- درخصوص قطعاتی كه دارای اصلاحی می باشد و مالك جزء گذر را به رایگان به شهرداری واگذار نماید به تفكیك محور و بشرح ذیل اقدام می گردد :
1-7- قطعاتی كه قسمتی از ملك در تقاطع یا دوربرگردان قرار گرفته با رعایت سطح اشغال 60% در دو طبقه مسكونی روی زیرزمین و پیلوت پروانه صادر می گردد و احداث كنسول بلامانع می باشد .
8- قطعات موسوم به شكیب واقع در كوهك ، شمال خیابان 20 متری جنوبی ، سه طبقه مسكونی روی زیرزمین با رعایت سطح اشغال (50%+ راه پله) پروانه صادر می گردد ضمناً درخصوص قطعات واقع در تقاطع محور مذكور با رعایت حداكثر 60% سطح اشغال ضمن احداث كنسول به میزان مجاز موافقت می گردد .
9- قطعات موسوم به یزدانمهر و بشارت واقع در 20 متری سه طبقه مسكونی روی زیرزمین با سطح اشغال حداكثر 60% پروانه ساختمانی صادر می گردد .
10- عرض گذرها حداقل 12 متر (تعریض از محور)
11- رقوم سیویل معادل o.oo معماری قطعات همجوار (دوقلو) بصورت یكسان و محدوده دیوار مشترك توسط كمیسیون پروفیل ها تعیین و در نقشه ها درج گردد.
12- سقف بام در این قطعات با شیب 25% اساسی اجرا گردد .

3-5): قطعات تفكیكی واقع در شرق بلوار كوهك (موسوم به قطعات 501 متری)
1- ملاك محاسبه تراكم زمین بر مبنای مساحت سند (قبل از اصلاحی) می‌باشد.
2- كلیه معابر براساس طرح كمیسیون طراحی شهری حداقل 12 متری (تعریض از محور) می‌باشد.
3- دسترسی معابر فرعی به بلوار كوهك و مركز محله (كاربری ویژه) مسدود می‌گردد.
4- درخصوص قطعات با كاربری تجاری ـ مسكونی در دو طبقه روی زیرزمین با حداكثر تراكم 100% پروانه صادر خواهد شد كه همكف جهت تجاری و یك واحد مسكونی و طبقه دوم حداكثر جهت دو مسكونی می باشد
5- سطح اشغال در این قطعات 50% + راه پله می باشد
6- كلیه قطعات جنوبی ملزم به رعایت 3 متر فاصله از حد شمال می باشد .
7- كلیه قطعات دردوطبقه مسكونی (4 واحد) مسكونی روی‌ زیرزمین و پیلوت با حداكثر تراكم 100% قابل احداث می‌باشند.
8- سقف بام در این قطعات با شیب 25% اساسی اجرا گردد

4-5): قطعات تفكیكی شمال خیابان امیركبیر حدفاصل بلوار كاج و ارغوان (موسوم به قطعات فرهنگیان)
1- محاسبه تراكم مجاز بر مبنای مساحت سند قبل از اصلاحی
2- پروانه ساختمانی برای كلیه قطعات در دو طبقه مسكونی (كلاً 2واحد مسكونی) روی زیرزمین و پیلوت صادر شود و حداكثر تراكم 100% می باشد.
3- قطعات مشرف به بلوار اقاقیا سه طبقه مسكونی روی زیرزمین با رعایت حداكثر تراكم استحقاقی و رعایت طول پیشروی حداكثر 12 متر در طبقات بدون احداث كنسول در گذر و 16 متر در زیرزمین عرض رمپ 5 متر ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی صادر خواهد گردید.
4- قطعات مشرف به بلوار امیركبیر سه طبقه مسكونی روی زیرزمین با رعایت سایر ضوابط كنسول در حد مجاز و عرض رمپ 5 متر پروانه صادر خواهد گردید
5- عرض گذرها 12 متر تعریض از محور و ...
6- براساس بررسیهای بعمل آمده و نحوه اجرای سقف های شیبدار موجود ، مقرر گردید سقف این قطعات به صورت صاف اجرا گردد .

5-5): قطعات تفكیكی در آزادشهر
1- كلیه قطعات در 2 طبقه مسكونی روی زیرزمین (پاركینگ) با واحدپذیری مجاز و با تراكم حداكثر 100% می باشد .
2- در قطعات جنوبی شهرك آزادشهر رعایت 3 متر فاصله از حد شمال الزامیست
3- سقف بام بصورت شیبدار اساسی 25% اجراء گردد .

6-5): ضوابط قطعات با سقف‌های شیبدار (كلیه قطعات در محدوده منطقه)
- شیب سقف ها باید حداقل 25% باشد .
- حداقل جهت شیب می‌بایست در 2 سمت باشد .
- حداقل ارتفاع خالص طبقه فوقانی در پایین ترین قسمت سطح شیبدار 40/2 متر باشد .
- حداكثر ارتفاع خالص سقف شیبدار نهائی از كف تمام شده طبقه فوقانی 20/5 متر باشد .
- كلیه سقف های شیبدار بصورت اساسی اجرا شود .
- انتخاب جهت شیب در كلیه قطعات آزاد می باشد . منوط به اینكه در صورت شیب به طرفین فاصله حداقل 2 متری با مجاورین رعایت گردد ( ترجیحاً شیب به طرف گذر توصیه می‌شود)
- طراحان مجاز می باشند كه یك دهانه سازه ای ( از دهانه های میانی) را جهت قرارگیری وسائل تأسیساتی بصورت مسطح پیش بینی نمایند .
- در زمان طراحی ساختمان محل قرارگیری وسائل تأسیساتی می بایست مشخص گردد و قرار گیری آنها در محل هایی كه قابل مشاهده است مجاز نمی باشد .
- قابل ذكر است كه به هیچ عنوان كولرها و كانال های مربوطه و وسائل دیگر نباید روی سقف های شیبدار قرار گیرد .
- جزئیات اجرائی‌استاندارد كانال های جمع آوری آب های سطحی بام می بایست ارائه گردد .
- در خصوص قطعات دارای پروانه و یا در حال ساخت (ضوابط قدیم) و در جهت ترغیب مالكین به استفاده از ضوابط جدید ( به ویژه در خصوص زاویه شیب سقف ها و نیم طبقه) ، اطلاعیه‌هایی صادر تا در صورت تمایل دیدگاه نهائی آنها اخذ و پس از بررسی در كمیسیون در نقشه های مزبور انعكاس یابد .
- استفاده از تسهیلات ، ضوابط و مقررات جدید منوط به رعایت كلیه مفاد آن یا تایید كمیسیون می باشد .
تبصره : درصورتی كه طرحهای ارائه شده دارای ارزشهای حجمی خاص و مورد تائید كمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست باشد فارغ از ضوابط ظاهری اعم از زاویه و جهت شیبدار و غیره مورد تصویب قرار می‌گیرد .

7-5) : كـلـیات
1- احداث‌زیرزمین‌(پاركینگ و‌تاسیسات)‌در‌كلیه‌موارد‌در‌(m2+60%)‌طول‌زمین‌مجاز‌می‌باشد.
2- مالك ملزم به تامین 100% پاركینگهای مورد نیاز می باشد .
3- اجرای ‌صحیح ‌مفاد پروانه‌های ‌صادره‌ مورد تاكید بوده ‌و درصورت ‌عدول ‌از ‌مفاد ‌پروانه ‌صرفاً‌ باید ‌رفع ‌خلاف‌ صورت‌ پذیرد.
4- آماده سازی اراضی و معابر و اجرای زیر ساختهای شهری در كلیه موارد به عهده مالكین بوده و شهرداری در این خصوص تعهدی ندارد.
5- نقشه‌های معماری می بایست برابر مفاد دستور نقشه و ضمائم آن طراحی گردد .
6- مهندسین معمار موظفند جزئیات اجرائی جهت رعایت مبحث 19 آئین نامه مقررات ملی در ارتباط با صرفه‌جوئی در مصرف سوخت خصوصاً جزئیات عایق بندی جداره‌ها و بازشوها را در نقشه‌های معماری لحاظ نمایند .
7- رعایت مندرجات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان درخصوص طراحی و نظارت سیستم
8- لوله‌كشی گاز و ایجاد دودكش‌های مناسب الزامی است .
9- نقشه های معماری می‌بایست در قطع A1 و با مقیاس 100/1 و با امضاء و مهر مهندس معمار تهیه و حداقل در شش نسخه ارائه گردد .