شهرداری منطقه 22 تهران اولین دارنده گواهینامه زیست محیطی ایزو 14001
در بین شهرداری های سطح کشور

 فراخوان عکاسی سومین جشنواره تنوع زیستی

     

ساختار واحد

 

واژه های زیست محیطی (دیکشنری)

شهرداری منطقه 22 و گواهینامه ایزو 14001

 

گزیده اخبار زیست محیطی

اقدامات واحد محیط زیست و انرژی در سال 1384

 

NGOهای فعال در زمینه محیط زیست

اهداف و اقدامات واحد در سال گذشته (1383)

 

پیوند به وب سایت های زیست محیطی

مراسم روز هوای پاک سال 1384

 

همایشهای زیست محیطی

گزارش ممیزی نهایی شرکت DQS آلمان (دی 84)

 

شعارهای زیست محیطی

بررسی وضعیت آلودگی هوای منطقه

 

نشریات

نحوه بررسی ویژگی های صدای منطقه

 

پرسش و پاسخ های متداول

نحوه بررسی ویژگی های خاکشناسی منطقه

 

گونه های جانوری منطقه

نحوه بررسی ویژگی های آبهای منطقه

   

گزارش گراميداشت روز کوهستان در ارتقاعات شهرداری منطقه 22
جشنواره پاکسازی کوهستان - جمعه 31/6/85
زاد و ولد قوچ و میش لارستان در اسارت برای اولین بار در ایران و دومین بار در جهان