واحد های زیر مجموعه معاونت
آمار فعالیتهای معاونت امور شهری
اقدامات شاخص معاونت امور شهری
طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله

طرح استقبال از بهار
 

 
     
     

 

 

 

 

معاونت امور شهری و فضای سبز

در باره طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله...
طرح جمع آوری مکانیزه زباله از طرح های ویژه و پیشرفته ای است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلی ترین روش ارایه خدمات شهری به شهروندان بکار می رود. از این رو شهرداری منطقه22 با همکاری سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران، برای نخستین بار نسبت به اجرای آزمایشی این طرح در ناحیه3 شهرداری خود اقدام نموده است. ویژگی اصلی این روش، استفاده از ماشین آلات مجهز به جای نیروی انسانی مورد نیاز جهت پاکسازی معابر و جمع آوری زباله هاست.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اجرای این طرح که از دوم آذرماه و در شهرک مسکونی دانشگاه صنعتی شریف به دلیل بافت شهری و فرهنگی مناسب آن آغاز شده است، پس از جمع بندی و بررسی نقاط ضعف و رفع آنها، در دیگر نواحی و شهرک های منطقه22 نیز اجرا خواهد شد.

آمار عملکرد معاونت امور شهری و فضای سبز در نه ماه نخست سال 1382