اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 

نقشه هایی از منطقه 22 شهرداری تهران

 
نقشه معابر موجود و معابر طرح تفصیلی منطقه 22
اندازه تصویر:
1552×3200   حجم فایل:384KB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
  نقشه اماکن شاخص منطقه 22
اندازه تصویر:
2423×6000   حجم فایل:1MB
 
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق
 
 
 
نقشه بزرگراه های موجود و پیش بینی شده منطقه 22
اندازه تصویر:
2662×5988   حجم فایل:1.14MB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
  نقشه محدوده شهرک های  منطقه 22
اندازه تصویر:
2391×6000   حجم فایل:995KB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
 
 
نقشه طرح جامع منطقه 22
اندازه تصویر:
4184×6000   حجم فایل:1.65MB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
  نقشه محدوده مناطق تهران و بزرگراه ها
اندازه تصویر:
2047×3200   حجم فایل:246KB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
 
  District 22 GIS center 
نقشه محدوده مناطق تهران
اندازه تصویر:32
51×6000   حجم فایل:1.13MB
دریافت فایل Zip شده نقشه فوق

 
  دریافت فایل Zip شده همه نقشه ها (حجم فایل : 6.47MB)