اطلاعیه ها
  اخبار منطقه
 
نشریات
 
بریده جراید
  مشارکت و سرمایه گذاری

  خط مشی زیست محیطی
 
مطالعات زیر بنایی منطقه
 
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی
  معرفی مراکز همگانی
 
معاونتها
 
واحد اطلاعات جغرافیایی GIS
 
ضوابط پروانه مسکونی

  ارتباط با ما
 
انتقادها و پیشنهادها
 
تلفنهای ضروری
 
پیوند به دیگر سایتها
 
تصاویر منطقه
 
دریافت فایل (Download)
 
مروری بر وب سایت

  صفحه اصلی وب سایت


 
 

كسب مقام اول طرح تكریم ارباب رجوع در استان تهران

  

شهرداری منطقه 22 در تاریخ موفق شد در ارزیابی‌ای كه توسط استانداری تهران به عمل آمد مقام اول طرح تكریم ارباب رجوع را در میان تمام وزارتخانه‌ها ، نهادها و دستگاه‌های دولتی در سطح استان تهران كسب نماید، كه این خود افتخاری است برای جمعی دلسوز جهت ارائه خدمت به مردم.

به دنبال كسب این افتخار در تاریخ 24/4/82 این شهرداری براساس ارزیابی‌های بازرسان ستاد طرح تكریم و نیز بازرسان دستگا‌ههای اجرایی و با توجه به شاخص‌های تعیین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور حائز رتبه دهم در كل كشور شد.