از آنجایی که ارتباط با دانشگاه ها، دانشجویان و محافل علمی همواره جزو اهداف و سیاست های شهرداری منطقه 22 بوده است، لذا بر آن شدیم تا بخشی را با عنوان ارتباط با دانشگاه ها بر روی وب سایت منطقه 22 ایجاد نماییم. در این بخش عناوین ذیل برای استفاده دانشجویان و دانشگاهیان گرامی قرار داده شده است.

* نقشه هایی از منطقه 22


اطلاعیه دعوت از دانشجویان و پژوهشگران جهت همکاری در مطالعه و طراحی پروژه های منطقه 22 شهرداری تهران