اطلاعیه

دریافت اطلاعات دانشجویی
4/8/85

دانشجویان و پژوهشگران گرامی؛ شما می توانید از این پس برای طی روال اداری دریافت اطلاعات مورد نیاز خود جهت پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی به جای واحد روابط عمومی منطقه، به کانون اندیشه شهر واقع در ساختمان شماره یک شهرداری منطقه22 مراجعه فرمائید.

 

آدرس اینترنتی : www.district22.org    

روابط عمومی منطقه 22 شهرداری تهران

لطفاً ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در این خصوص مطلع فرمائید